8 Δεκεμβρίου 2015

Η CEO των LLOYD’S φανερώνει την στρατηγική τους για τα έτη 2014-2016

LLOYD'S του Λονδίνου: Η Στρατηγική και το Όραμα της αγοράς που καλύπτει αποκλειστικά το νέο πρόγραμμα υγείας SOUTHEASTERN FlexibleHealth


Η Ιnga Beale, CEO των LLOYD’s, φανερώνει την στρατηγική των LLOYD’s, αποκλειστικών ασφαλιστών του ελληνικού προγράμματος υγείας SOUTHEASTERN FlexibleHealth, για την περίοδο 2014-2016 και καθορίζει το πώς θα εργαστούν για την επίτευξη των στόχων του συνολικού οράματος Lloyd’s Vision 2025.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου